aparat aparat telegram1 arenfa

ساعت کار مرکـز :

شنبه تا 4شنبه: ساعت 8 الی 22 - 5شنبه ها: ساعت 8 الی 14

شما اینجا هستسد:صفحه اصلی»فروشگاه شرکت اینترنتی آلاء»وسایل لاپاراسکوپی و توراکوسکوپی

پورت توراکوسکوپی یکبارمصرف سایز 10میلیمتر

در روش توراکوسکوپی از ابزاری بنام آندوسکوپ یا درون نما برای مشاهده وبررسی ریه ها ،میان پرده و پرده جنب یا غشاءهای ریوی و نیز دستیابی به بافت ریه ها بمنظور اهداف آزمایشگاهی استفاده می شود . روش توراکوسکوپی معمولا برای بررسی وترمیم ریه های اسیب دیده ،بیوپس ونمونه برداری از بافت ها،ریه ها ،در اوردن توده از داخل ریه ها ویا خارج کردن مایعات جمع شده در اطراف ریه ها استفاده می شود .در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

2,016,000ریال(+201,600ریال مالیت)
SKU: 1150002
در انبار موجود: 1000
تعداد:

پورت توراکوسکوپی یکبار مصرف سایز 5 میلیمتر

در روش توراکوسکوپی از ابزاری بنام آندوسکوپ یا درون نما برای مشاهده وبررسی ریه ها ،میان پرده و پرده جنب یا غشاءهای ریوی و نیز دستیابی به بافت ریه ها بمنظور اهداف آزمایشگاهی استفاده می شود . روش توراکوسکوپی معمولا برای بررسی وترمیم ریه های اسیب دیده ،بیوپس ونمونه برداری از بافت ها،ریه ها ،در اوردن توده از داخل ریه ها ویا خارج کردن مایعات جمع شده در اطراف ریه ها استفاده می شود .در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

1,960,000ریال(+196,000ریال مالیت)
SKU: 1150001
در انبار موجود: 1003
تعداد:

کارتریج استپلر لاپاراسکوپی سایز 60برند touchstone

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

8,487,000ریال(+848,700ریال مالیت)
SKU: 10500027
در انبار موجود: 1002
تعداد:

کارتریج استپلر لاپاراسکوپی سایز برند tochstone 45

این کارتریج ها در انواع مختلف جهت استفاده در توراکوسکوپی یا در عملهای جراحی معده و بای پس معده و نیز در عملهای لاپاراسکوپی مربوط به روده بزرگ استفاده می شود .در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

7,952,000ریال(+795,200ریال مالیت)
SKU: 10500039
در انبار موجود: 1001
تعداد:

کاتریج استپلر لاپراسکوپی سایز 60 برند echelone

این کارتریج ها در انواع مختلف جهت استفاده در توراکوسکوپی یا در عملهای جراحی معده و بای پس معده و نیز در عملهای لاپاراسکوپی مربوط به روده بزرگ استفاده می شود .در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

10,640,000ریال(+1,064,000ریال مالیت)
SKU: 10500037
در انبار موجود: 1002
تعداد:

استپلر لاپاراسکوپی سایز برند tochstone 45

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

10,864,000ریال(+1,086,400ریال مالیت)
SKU:
در انبار موجود: 1000
تعداد:

استپلر لاپاراسکوپی سایز برند tochstone60

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

10,864,000ریال(+1,086,400ریال مالیت)
SKU:
در انبار موجود: 1000
تعداد:

استپلر لاپراسکوپی سایز 60 برند echelone

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

0ریال
SKU:
در انبار موجود: 1000
تعداد:

هندپیس لیگاشور لاپاراسکوپی سایز 37*10

.استفاده از وسایلی که موجب هموستاز عروق حین عمل می شود یکی از بزرگ ترین کمک هایی است که می توان به جراح نمود. لیگاشور با توانایی هموستاز عروق با ابعاد تا 7 میلی متر و همچنین بریدن دو طرف بافت به صورت خود به خود عملاً تحولی در نحوه هموستاز عروق ایجاد می کند. در این سیستم: بافت هایی که لازم می باشد ligat گردند در بین کلمپ های لیگاشور در سایزهای مختلف قرار می گیرند و بافت توسط ژنراتور موجود ذوب گردیده، کمترین آسیب بافتی را بر جای می گذارد از این دستگاه در عمل های جراحی متنوعی مانند تیروئیدکتومی، تانسیلکتومی، هموروئیدکتومی، اسپلنکتومی، رزکسیون روده و موارد مشابه دیگر همچنین در لاپاراسکوپی استفاده می شود. مزایای استفاده از لیگاشور: زمان جراحی کاهش می یابد. سطح هموستاتیک با کلمپ های لیگاشور بیشتر می شود.در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

 

47,656,000ریال(+4,765,600ریال مالیت)
SKU: 1080001
در انبار موجود: 1000
تعداد:

چسب مایع جراحی 1ccگلوبران 2

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد.

13,048,000ریال(+1,304,800ریال مالیت)
SKU:
در انبار موجود: 1000
تعداد:

تروکار لاپاراسکوپی سایز 6

لاپاراسکوپی کم تهاجمی ترین اقدامی است که بعنوان یک ابزار تشخیصی و یک اقدام جراحی برای بررسی و معاینه اعضای شکمی ولگنی ویا قفسه سینه سروگردن انجام می شود .باانجام لاپاراسکوپی هم چنین میتوان نمونه های بافتی را برای انجام نمونه برداری جمع آوری کرد و همچنین کار بر توام آن با سایر روشهای درمانی میتواند در درمانهای بدخیمی ها نیز نقش داشته باشد . در حوزه طب زنان ،لاپاراسکوپی کاربرد زیادی در معاینه قسمتهای خارجی رحم ،لوله فالوب و تخمدانها داردخصوصا دردردهای لگنی در جایی که بااستفاده از روشهای تصویر برداری قابل تشخیص (سونوگرافی) نتوان علت زمینه ای را تشخیص داد استفاده زیادی دارد .در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه خدمات وکارشناس لح-اظ می گردد.

Scan1000

3,528,000ریال(+352,800ریال مالیت)
SKU: 1010002
در انبار موجود: 10006
تعداد:

استپلر خطی برشی لاپاراسکوپی endogi

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

12,880,000ریال(+1,288,000ریال مالیت)
SKU: 10300054
در انبار موجود: 1000
تعداد:

تروکار لاپاراسکوپی سایز 11

لاپاراسکوپی کم تهاجمی ترین اقدامی است که بعنوان یک ابزار تشخیصی و یک اقدام جراحی برای بررسی و معاینه اعضای شکمی ولگنی ویا قفسه سینه سروگردن انجام می شود .باانجام لاپاراسکوپی هم چنین میتوان نمونه های بافتی را برای انجام نمونه برداری جمع آوری کرد و همچنین کار بر توام آن با سایر روشهای درمانی میتواند در درمانهای بدخیمی ها نیز نقش داشته باشد . در حوزه طب زنان ،لاپاراسکوپی کاربرد زیادی در معاینه قسمتهای خارجی رحم ،لوله فالوب و تخمدانها داردخصوصا دردردهای لگنی در جایی که بااستفاده از روشهای تصویر برداری قابل تشخیص (سونوگرافی) نتوان علت زمینه ای را تشخیص داد استفاده زیادی دارد .در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

3,528,000ریال(+352,800ریال مالیت)
SKU: 1010001
در انبار موجود: 1006
تعداد:

اسلیومتر یکبار مصرف

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

10,864,000ریال(+1,086,400ریال مالیت)
SKU: 1290001
در انبار موجود: 1001
تعداد:

کیسه لاپاراسکوپی یکبار مصرف

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

0ریال
SKU: 1300002
در انبار موجود: 1000
تعداد:

گراسپر لاپاراسکوپی

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گرددScan3

 

 

2,352,000ریال(+235,200ریال مالیت)
SKU: 1210002
در انبار موجود: 1096
تعداد:

سوزن ورس لاپراسکوپی

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

750,400ریال(+75,040ریال مالیت)
SKU: 1280001
در انبار موجود: 1000
تعداد:

دستگاه تکر دائمی

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

0ریال
SKU: 1120002
در انبار موجود: 1000
تعداد:

پروب ساگشن ایرگیش برند pur pie surgical

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه ارائه خدمات وکارشناس لحاظ می گردد

2,254,000ریال(+225,400ریال مالیت)
SKU: 1020001
در انبار موجود: 1003
تعداد:

هوک یکبار مصرف لاپاراسکوپی

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه  کارشناس و خدمات لحاظ می گردد .

2,184,000ریال(+218,400ریال مالیت)
SKU:
در انبار موجود: 1099
تعداد:

لیگاشور لاپاراسکوپی سایز 37*5

در صورت خرید نهایی ده درصد بعنوان هزینه خدمات کارشناس لحاظ می گردد.

41,440,000ریال(+4,144,000ریال مالیت)
SKU:
در انبار موجود: 55
تعداد:

سبد خرید

محصولی در سبد خرید وجود ندارد

لوگوی نماد اعتماد و درگاه بانک ملت

NewLogo Behpardakht Blue

اطلاعات مرکز

آدرس: اصفهان - خیابان شمس آبادی-چهارراه قصر-مجتمع قصرنور-طبقه 5-واحد501
تلفن‌های تماس: 32240047-031 - 09130748424
تلفن گویا: 9730361
فکس  : 03132240047
کدپستی: 3165844567
ایمیل: info@novintahlilgaran.com

map

رفتن به بالا