چاپ کردن این صفحه

وکیوم تراپی زخم

وکیوم تراپی زخم چیست ؟

وکیوم تراپی زخم یک تکنیک درمانی است که از فشار منفی کنترل شده برای ترمیم زخم ها استفاده می کند..

تحقیقات بالینی نشان داده که وکیوم تراپی زخم مواد مسری و مضر را از سطح زخم جدا کرده و در یک سیستم بسته نگهداری می کند.

در این تکنیک بیماران می توانند در حرکت باشند و حتی این تراپی می تواند در خانه انجام گیرد.

فوم زخم دارای منافذ بازی بوده که برای تشکیل بافت جدید موثر می باشد. این فوم خاصیت هیدروفوبی دارد و این خاصیت باعث می شود که ترشحات زخم را از بین منافذش به محیط خارج منتقل کند و در محفظه جمع آوری کند.

وکیوم تراپی زخم چیست؟

فواید درمان وکیوم تراپی زخم

· حجم زخم را کاهش می دهد.· مایعت اضافی را که می تواند مانع ترمیم زخم گردد از زخم جدا می کند.· باعث کاهش مایعات بین سلولی شده و به این ترتیب تورم را کاهش می دهد.· با افزایش خون رسانی شرایط مناسب برای تشکیل بافت های ترمیمی را ایجاد می کند.· از خشک شدن سطح زخم جلوگیری می کند.

مواد کاربرد وکیوم تراپی زخم

موارد پاتولوژی ذیل از طرف FDA آمریکا شناخته شده است:

بیماران با زخم های حاد و مزمنزخم های ناشی از ترومازخم های بعد از عمل جراحیسوختگی هازخم هایی مثل: مرض قند و زخم های بسترپیوند پوست

موارد منع کاربرد وکیوم تراپی زخم:

زخم هایی که با بافت های مرده پوشیده شده اندعفونت استخوان درمان نشدهفیستل های درمان نشدهزخم های سرطانی

در موارد ذیل وکیوم تراپی زخم باید با دقت زیاد استفاده گردد:

· در موقع وکیوم تراپی در نواحی نزدیک رگ خون، ارگان های داخلی و تاندون ها باید در صورت امکان این بافت ها را با فاشیا یا بافت های نرم نزدیک پوشاند یا روی این بافت ها گازوازلین استفاده کرد.· در صورت نزدیک بودن ارگان های مهم مثل رگ خون و اعصاب به استخوان های شکسته شده با لبه تیز، این ریسک وجود دارد که این ارگان ها، توسط لبه تیز استخوان ها صدمه ببینند. در این موارد باید این ارگان ها را به صورتی از لبه استخوان های تیز محافظت نمود.

چند راهنمایی در مورد استفاده از وکیوم تراپی زخم:

بیمار و نوع زخم باید برای وکیوم تراپی مناسب باشدبافت های نکروتیک باید قبل از شروع درمان از سطح زخم با عمل جراحی جدا شده ، در غیر این صورت این بافت ها به سطح زنده و سالم زخم فشار آورده و از تشکیل بافت های ترمیمی جلوگیری می کنند.عدم نشست چسب وکیوم تراپی زخم باید کنترل شود.فوم نباید با فشار در سطح زخم گذاشته شود.وکیوم تراپی زخم حداقل ۲۲ ساعت از ۲۴ ساعت باید در جریان باشد.اگر پوست اطراف زخم نازک یا حساس باشد باید قبل از قرار دادن پوشش زخم ابتدا با چسب زخم وکیوم تراپی حفاظت شوند.

موارد مهم در مورد فشار منفی مناسب وکیوم تراپی زخم:

فشار های وکیوم بر اساس قضاوت پزشک از زخم بیمار می باشد. فشار های وکیوم تراپی می تواند با ۲۵ میلی متر جیوه یک یا چند بار تغییر داده شود.

فشار بهینه وکیوم تراپی :۱۲۵ میلی متر جیوه

فشار بیشتر از ۲۵۰ میلی متر جیوه برای این تراپی مضر است.

مواردی که می تواند افزایش فشار لازم داشته باشد:

وجود ترشحات زیاد در سطح زخموسعت زیاد سطح زخم· ریسک برای ثابت نبودن بانداژ وکیوم تراپی

در موارد زیر فشار باید یک یا چند بار کم گردد:

· درد و احساس ناراحتی که با داروهای ضد درد مناسب کاهش نمی یابد.· بیماران سالمند و یا با تغذیه نامناسب· وجود ریسک برای خونریزی در سطح زخم· کم بودن جریان خون در سطح زخم· ساخته شدن بیش از حد بافت جدید.

توجه به موارد ذیل باعث افزایش تاثیر وکیوم تراپی می گردد:

پانسمان وکیوم تراپی باید هر ۴۸ ساعت تعویض گردد و در صورت وجود عفونت فعال در سطح زخم باید پانسمان هر ۱۲ تا ۲۴ ساعت تعویض گردد.عفونت استخوان باید به طور فعال درمان شود بطور مثال با دبرید استخوان و آنتی بیوتیک درمانی .برای اینکه حداکثر استفادده از وکیوم تراپی به دست آید باید سطح زخم از بافت های نکروتیک و بافت های سخت باقی مانده تکیز گردد تا جریان خون در سطح زخم بهتر شود.اگر پمپ وکیوم تراپی قرار است برای بیش از ۲ ساعت خاموش باشد باید پانسمان از روی زخم برداشته شود و زخم را با پانسمان معمولی پوشاند.

خواندن 1382 دفعه
یکشنبه, 11 بهمن 1394 14:54